Chronic Intestinal Pseudo Obstruction & Polyneuropathy

CIPO & Polyneuropati AMSAN

Artikler om PolyneuropatiNERVSYSTEMET Publicerad 2020-05-26 En traumatisk ryggmärgsskada innebär att ryggmärgen skadas och helt eller delvis går av. För att förstå vad detta får för konsekvenser i kroppen kommer vi här gå igenom hur nervsystemet och ryggmärgen är uppbyggt och vad som gör att ryggmärgen inte kan läka. Centrala och perifera nervsystemet Kroppens nervsystem delas in i det centrala och det perifera nervsystemet. Det centrala består av hjärnan och ryggmärgen och det perifera nervsystemet består av nervtrådar som går ut från hjärnan och ryggmärgen till kroppens olika delar. Nervsystemets uppgift är att ta emot och att förmedla signaler från och till kroppens olika delar. Det gör att kroppens olika delar kan samarbeta. Nervsystemet styr våra sinnen; känsel, lukt, hörsel och syn. Det gör att vi kan utföra viljemässiga rörelser och ansvarar för att vi har ett medvetande, kan uppleva känslor och att vi kan minnas saker. Det centrala nervsystemet är uppbyggt av ca 100 miljoner nervceller (neuron) och ungefär lika många stödjande gliaceller. Centrala och perifera nervsystemet Nervcellen Nervcellen är uppbyggd på liknande sätt som andra celler i kroppen. Den har en cellkärna och olika delar som fyller olika funktioner i cellen. En sak som skiljer nervcellen från andra celler i kroppen är att den inte delar sig och förnyas i den vuxna kroppen. En annan sak som som skiljer den från andra celler är att den har trådliknande utskott, som kallas axon. Axonet leder elektriska signaler ut från nervcellen. Nervcellen har också flera kortare nervtrådar som kallas dendriter, som leder signaler in till cellen. Signalerna sprids i nervcellen, ut genom axonet och vidare till andra nervceller, muskler eller körtlar. En nervcell kan ha kontakt med mer än tusen andra nervceller och kan kontaktas av ytterligare tusen andra celler. På så sätt bildas ett komplext nätverk av celler. De längsta nervtrådarna är över en meter långa och finns i ischiasnerven i benet. Nervcellen Myelin En del nervtrådar omges av ett skydd som kallas myelinskida. Myelinet består av fett och fungerar som isolering och skydd för nervtråden. Myelinet täcker inte hela nerven, utan det finns små mellanrum som kallas noder. Nerver med myelinskida leder signaler snabbare än nerver utan myelinskida. Det beror på att signalen hoppar mellan noderna. Myelin Synapsen En synaps är den plats – ett mellanrum – där en nervcell kontaktar en annan cell. Synapser kan finnas mellan två nervceller, mellan en nervcell och en muskelcell, eller mellan en nervcell och en körtelcell. I synapsen kommunicerar en nervcell med nästa cell genom att frisätta ämnen kallade signalsubstanser som fäster på receptorer på nästa cell. En del läkemedel fungerar genom att blockera receptorerna så att signalsubstansen inte kan fästa – och signalen hindras då från att nå fram. På den nervcell som avger en signalsubstans finns även receptorer som återupptar signalsubstansen till samma cell – för att reglera nivån av aktiv substans. En del läkemedel blockerar dessa återupptagningsreceptorer så att signalsubstansen inte kan återupptas – vilket leder till en förhöjd nivå av den aktiva substansen. Ett exempel på en sådan medicin är antidepressiva läkemedel som SSRI (som gått under namn som Prozac eller “lyckopiller” i folkmun.) Det höjer nivån av signalsubstansen serotonin. I synapsen frisätts ämnen kallade signalsubstanser som fäster på intilliggande nervcell. På så sätt sprids en nervsignal vidare. Ryggmärgen Ryggmärgen är 1 – 1,5 cm tjock och består av nervcellskroppar (kallad grå substans) och nervtrådar (som tillsammans med omgivande stödjeceller kallas vit substans). Den ligger skyddad innanför ryggraden och kan liknas vid en kabel vars uppgift är att ta emot och skicka vidare nervsignaler mellan hjärnan och resten av kroppen. En skada på ryggmärgen kan hindra nervsignalerna att skickas vidare vilket kan resultera i förlamning och förlust av känseln i olika delar av kroppen. Hjärnan tolkar signalerna Signalerna från kroppens olika delar som leds via ryggmärgen når hjärnan där de bearbetas och tolkas. Hjärnan gör oss därmed medvetna om vad vi upplever. Om vi t ex bränner oss på spisplattan är det först när nervsignalerna når hjärnan som vi upplever smärtan. Hjärnan skickar också ut signaler om hur kroppen ska reagera på upplevelsen. Ryggmärgen sköter kroppens reflexer Ibland räcker det att en signal når ryggmärgen för att kroppen ska reagera. I ryggmärgen aktiveras då något som kallas för reflexbåge, som skickar ut ett svar på den inkommande signalen med en gång. Signalen behöver alltså inte nå hjärnan först och det innebär att reaktionen kan ske snabbare än om den skulle ha behövt tolkas av hjärnan först. Sådana reaktioner kallas för reflexer de fyller en viktig funktion för att skydda kroppen mot skador. I exemplet med spisplattan drar du undan handen innan nervsignalen nått hjärnan och du blivit medveten om värmen och smärtan. Reflexbågen. Vi drar undan handen från det som orsakar oss smärta innan signalen nått hjärnan och vi blivit medvetna om smärtan. Perifera nervsystemet Nervtrådarna i det perifera nervsystemet ligger i buntar. Nerverna skickar vidare information mellan det centrala nervsystemet och resten av kroppen. Det finns tre grupper av nerver i det perifera nervsystemet: Hjärnnerver Ryggmärgsnerver Autonoma nerver – som inte går att styra med viljan. Perifera nervsystemet Hjärnnerver Hjärnnerverna utgörs av tolv par nerver som alla har sina cellkroppar i hjärnan eller hjärnstammen. Hjärnnerverna har följande uppgifter: – Luktnerven leder information från näsans slemhinna till luktcentrum i hjärnan.Synnerven leder synintryck från näthinnan till syncentrum i hjärnan. – Tre par hjärnnerver går till ögonens muskler. Nerverna leder impulser till de små musklerna på ögonglobens utsida och gör att vi kan titta uppåt, nedåt och åt sidorna. Nerverna drar även ihop pupillen och gör att linsen som sitter i ögat kan bryta ljuset. – Trillingnerven är den största hjärnnerven. Den tar emot signaler om känsel från ansiktet. Den leder också signaler till musklerna du använder när du tuggar. – Ansiktets rörelsenerv leder impulser till ansiktets muskler, tårkörtlarna och två av spottkörtlarna. Dessutom förmedlar nerven smak som registreras på tungans främre del. – Nerven för hörsel och balans leder information från innerörat till hjärnan. – Nerven för tunga och svalg leder information till de muskler som gör att du sväljer. Den tar även emot information om smak från tungans bakre del och känsel i svalget. – Nerven för lunga och mage styr bland annat struphuvudet, hjärtat, lungorna, magsäcken och tarmarna. – Den så kallade hjälpnerven förmedlar impulser till kappmuskeln och sneda halsmuskeln. Kappmuskeln är den muskel som bland annat lyfter på axlarna. Den sneda halsmuskeln är den muskel som roterar huvudet åt sidorna och som böjer huvudet framåt. – Tungans nerv styr rörelserna i tungan. Ryggmärgsnerver Ryggmärgen är uppdelad i 31 delar som kallas för segment. Från varje segment går det ut två ryggmärgsnerver – en på höger och en på vänster sida – till kroppens olika muskler och till huden. Ryggmärgen skyddas innanför ryggraden och är uppdelad i segment. Några exempel på ryggmärgsnerver: – Ischiasnerven är kroppens största och längsta nerv. Den går från nedre delen av ryggmärgen ända ut i stortån. – Medianusnerven går från ryggmärgen till delar av handen. Denna nerv kan ibland komma i kläm vid handleden och orsaka så kallat karpaltunnelsyndrom. – Ulnarisnerven leder impulser till handens små muskler. Den går runt armbågen och kan komma i kläm när armbågen stöts till. Det brukar kallas att du får en änkestöt.) Autonoma nervsystemet De nerver som styr inre organ kan inte påverkas av viljan. Det gäller till exempel nerver som styr hjärtats arbete, andningen, blodtrycket, tarmarnas rörelser samt urinvägarnas och könsorganens funktioner. Dessa nerver hör till det självstyrande nervsystemet, kallat det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet delas i sin tur in i två delar: Sympatiska nervsystemet Parasympatiska nervsystemet 1. Sympatiska nervsystemet förbereder kroppen för flykt eller kamp. Det sympatiska nervsystemet sätts igång när kroppen behöver använda sina krafter. Det kan till exempel vara när du blir stressad eller rädd. Kroppen förbereder sig för att fly eller slåss. Det sympatiska nervsystemet påverkar kroppen på följande sätt: – Nivån av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin ökar. – Pulsen ökar. – Hjärtat pumpar kraftigare. – Blodflödet till musklerna ökar, medan det minskar till hud och inälvor. – Blodtrycket ökar. – Luftrören vidgas så att det går lättare att andas. – Blodsockernivån ökar så att du får extra energi. – Pupillerna utvidgas. – Du svettas mer. – Tarmrörelserna minskar. – Matsmältningen går långsammare. 2. Parasympatiska nervsystemet är mest aktivt vid vila och i lugna situationer då kroppens reserver byggs upp. Det parasympatiska nervsystemet påverkar kroppen på följande sätt: – Pulsen minskar. – Hjärtats pumpar med mindre kraft. – Blodtrycket sjunker. – Luftrören dras ihop. – Pupillerna dras ihop. – Mängden saliv i munnen ökar. – Tarmrörelserna ökar. – Matsmältningen ökar. – Du kan kissa och bajsa. Parasympatiska och sympatiska nervsystemet Vad skiljer det centrala nervsystemet från det perifera? En nervtråd som gått av i det perifera nervsystemet kan växa ut igen, men en hel nervcell kan inte dela sig och bilda nya celler. Det innebär att det centrala nervsystemet inte kan läka såsom nervtrådar i det perifera kan. Forskare försöker komma på hur man ska kunna få nervceller att repareras och dela sig, b la genom studier av stamceller. https://ryggmärgsskada.se/forskningsblogg/

Enjoy
Today,
Tomorrow Today
is Yesterday.
-Tina™WP
Tak for besøget og på gensynet. Thank You for visiting and welcome back.
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free